Blog

Rookmelders als aanvulling op inbraaksignalering - signaleer brand tijdig
toegangscontrole | Industrie |

Een brandmeldsysteem is voor mkb-bedrijven vaak niet eens een vereiste vanuit de verzekering. Daar waar het geen vereiste is, maar toch een aanbeveling vanuit brandgevaar of tijdige signalering, dan kan het bijvoorbeeld wel als aanvulling op een inbraaksignaleringssysteem gekoppeld worden. 

Als Deurplus, adviseur in toegangssystemen, komen wij regelmatig tegen dat een inbraaksysteem aangevuld wordt met rookmelders als extra voorzorgsmaatregel. Dan zorgen wij voor de koppeling. Inmiddels hebben we veel ervaring met het koppelen van toegangscontrole (Salto, Paxton, iLOQ) aan inbraakmeld- en brandalarmsystemen. 

Zelfs één van onze klanten, een houtbewerkingsbedrijf, die de hele dag met hout (brandbare materialen) omging, werd niet verplicht gesteld om een gecertificeerd brandmeldsysteem toe te passen. Toch werden we om advies gevraagd omdat zij het wenselijk vonden om zich extra te beschermen tegen brand. 


Rookmelders voor houtbewerkingsbedrijf

 

Zij betrokken een nieuw gebouw en zochten een adviseur die meedacht over onder meer brandveiligheid in de hal wat natuurlijk niet zo vreemd is met al dat hout in die loods. 

Daar waar gezaagd wordt, is de hoeveelheid fijnstof ook hoog. In combinatie met hout is het risico op brand groot. En de ondernemer had ook voorraad van een partner bedrijf in zijn magazijn. Daar wilde hij wel iets mee. De ondernemer informeerde naar rookmelders. Maar standaard rookmelders storen door fijnstof, zo is onze ervaring. 

Ze zuigen de hele dag lucht in en beoordelen deze op de aanwezigheid van rook. Als er veel fijnstof is, dan gaan ze storen. En dan hoor je dus de hele dag dat alarm gaan. Op enig moment luistert niemand daar meer naar. Tot er wel een keer echt brand is. En niemand wil een storingsgevoelig systeem dat geen alarm geeft als er wel brand is.

En dus hebben we beam sensors, dat zijn speciale rookmelders, geadviseerd die ontworpen zijn voor productieomgevingen waarin veel wordt gewerkt met hout. 


Rookmelders gekoppeld aan inbraakmeldsysteem


Deze beam sensors werken met infrarood stralen. Continue zenden deze sensoren stralen uit die worden teruggekaatst door reflectoren. Beamsensoren meten hoeveel er van de straaltjes gereflecteerd worden. Bij rookontwikkeling komen er minder straaltjes terug, de sensor detecteert dus brand en het brandalarm gaat af. Is er veel fijnstof in de lucht, dan negeert de sensor het fijnstof en blijft hij meten wat hij moet weten: namelijk rook. De hoeveelheid fijnstof maakt dus niet uit, deze beam sensor werkt altijd. 

Beamsensors zijn duurder in de aanschaf, maar ze storen niet en zijn dus veel betrouwbaarder. Ze zijn gekoppeld aan het inbraakmeldsysteem. Dus ontstaat er ergens rook of brand, dan geeft het inbraakmeldsysteem een melding van brand. Brandveiligheid is nu geen issue meer. Deze betere oplossing op maat biedt de onderneming veiligheid en waarborgt dekking. 

Ondernemer blij. Wij blij.


Brandveiligheid in uw productiehal? 


Welke maatregelen treft u ten aanzien van brandveiligheid? Kunt u iets doen met brandwerende deuren? Hoe integreert u dit met alle technieken rondom en in de deur? 
Deurplus is thuis in bouwkundige beveiliging. Wij loodsen u door alle mogelijkheden en adviseren u wat past bij u en uw productiebedrijf.


Met 1 telefoontje is uw vrijblijvende afspraak gepland. Bel naar 0341-271 050!

Casus

Onze ervaring halen wij uit de praktijk. Lees de verschillende klantverhalen om een beeld te krijgen van wat wij zoal doen!

Bekijk alle casussen
Menu