Cookieverklaring

Cookie verklaring
Cookieverklaring

1. Algemeen
1.1 Verschillende soorten cookies
Deurplus.com gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Er bestaan verschillende soorten cookies:
- Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website optimaal functioneert. Zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
- Analytische cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er wanneer er gebruik wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Sommige analytische cookies zijn anoniem, terwijl andere analytische cookies persoonsgegevens verwerken.
- Tracking cookies: deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Met behulp van deze cookies kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegevens.

1.2 Cookievoorkeuren wijzigen
Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website. 

1.3 Grondslag van de gegevensverwerking
- Functionele cookies: de grondslag voor het verwerken van functionele cookies is het gerechtvaardigd belang van Deurplus.com. De grondslag "gerechtvaardigd belang" is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Het belang van Deurplus.com is gebaseerd op de behoefte om een goede werking van de website te waarborgen. Het belang van de gebruiker bij het behoud van zijn of haar privacy wordt echter niet overschreden, aangezien functionele cookies geen persoonlijke gegevens verzamelen die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld marketing of andere doeleinden. 
- Analytische en tracking cookies: de grondslag voor het verwerken van analytische en tracking cookies betreft de gegeven toestemming aan Deurplus.com. De grondslag is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. Dit artikel bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens alleen is toegestaan als de betrokkene hiervoor zijn of haar ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. De gevraagde toestemming geeft u als gebruiker controle over uw persoonsgegevens en biedt transparantie over hoe deze gegevens worden gebruikt. 


2. Cookieoverzicht
2.1 Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn
De website van Deurplus.com maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
In totaal zijn er op Deurplus.com 20 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Deurplus.com op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:

2.2 Cookietabel

Naam

Type(s)

Cookies

Bewaartermijn

Google

Tracking

__Secure-3PAPISID

Einde sessie

 

 

__Secure-3PSID

Einde sessie

 

 

__Secure-APISID

Einde sessie

 

 

__Secure-HSID

Einde sessie

 

 

__Secure-SSID

Einde sessie

 

 

1P_JAR

Einde sessie

 

 

APISID

Einde sessie

 

 

HSID

Einde sessie

 

 

NID

Einde sessie

 

 

SAPISID

Einde sessie

 

 

SID

Einde sessie

Deze cookies worden geplaatst door Google. Ze worden onder andere gebruikt voor analytis13che doeleinden en voor de verzameling van gegevens over het gebruik van Googlediensten. Deze inzichten stellen zowel Google als de website-eigenaar in staat om de dienstverlening en website te verbeteren. Google gebruikt de verzamelde gegevens eveneens voor gebruikt voor persoonlijke advertentiedoeleinden. De interacties en voorkeuren worden per bezoeker opgeslagen. Deze gegevensverwerking vindt plaats in de Verenigde Staten van Amerika.

 

Naam

Type(s)

Cookies

Bewaartermijn

Google Analytics

Analytisch

_ga

2 jaar

 

 

_gat_ QVC01EJ88E

Einde sessie

 

 

_gid

23 uur

Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics. Met deze cookies krijgen we een beter beeld van het gedrag van de bezoeker op de website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op de website verbeterd. Deze verwerking vindt plaats in de Verenigde Staten van Amerika.

 

Naam

Type(s)

Cookies

Bewaartermijn

Site Cookies

Functioneel

PHPSESSID

Einde sessie

 

 

resolution

Einde sessie

Deze cookies houden ingevoerde gegevens op de website bij, zodat het gebruik van de website makkelijker is voor de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan inloggegevens, gegevens die worden ingevuld op formulieren en het opslaan van voorkeuren.

 

3. Google Analytics

3.1 Google
Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Deurplus.com heeft hier geen invloed op.

U kunt hier (https://policies.google.com/technologies/partner-sites) lezen op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden deze worden ingezet.

3.2 Privacy-instellingen
Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van Google Analytics.

Deurplus.com heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten; iii. Er wordt gebruik gemaakt van Google Signals. Deze functie geeft ons meer inzicht in het gedrag van onze bezoekers op verschillende apparaten; iv. Verzamelde gegevens worden gekoppeld aan overige diensten van Google; v. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd, zodat uw locatie niet herleidbaar is.

 

4. Websites van derden en wijzigingen

Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Deurplus.com niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.
Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is gemaakt op 15-02-2024

 

5.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
5.1 Uw rechten

U heeft het recht om:

  • uw persoonsgegevens in te zien;
  • een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  • een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  • verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
  • uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
  • een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.

Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Deurplus.com hebben, stuur dan een verzoek naar info@deurplus.com
 

Deurplus.com wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Deurplus.com u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 

Deurplus.com zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

6. Klachtrecht

6.1 Interne behandeling

Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt Deurplus.com u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@deurplus.com.

6.2 Autoriteit persoonsgegevens
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

 

Vragen, opmerkingen of klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de wijze waarop WerkMetTalent uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:
 

Deurplus B.V.

Hullerweg 129

8071RN Nunspeet

Tel: 0341 - 271 050

E-mail: info@deurplus.com


Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Menu