58nestle-15

Sluitsystemen

Herkent u dit? Met zo’n kruisjeslijst deuren en gebruikers in bepaalde gradaties met elkaar verbinden? Op deze manier stellen mensen de meest mooie sluitplannen op, met centraaldeuren en facilitaire ruimten perfect uitgedacht en geplaatst. Dit zou ook nog eens toekomstbestendig moeten zijn… Helaas is zo’n methode slecht te beheersen, slecht overdraagbaar en gevoelig voor lekkage. Technisch gezien kun je in een bestaand sleutelplan geen veranderingen aanbrengen. Een kleine organisatieverandering kan dit hele systeem al ‘lek’ maken. En wie weet na verloop van tijd nog hoe het systeem ooit was opgezet? We hebben vaak gezien dat waar meer dan dertig mensen dagelijks met meer dan dertig deuren in aanraking komen, een mechanisch sluitsysteem niet beheersbaar is. De oplossing? Maak kennis met één van onze digitale sluitsystemen!

Voordelen digitaal sluitsysteem
Beheersen
Met een digitaal sluitsysteem kunt u zelf te allen tijde bijsturen. U kunt op afstand autorisaties verlenen, van te voren toegang regelen en iemand direct de toegang ontzeggen. Ook bij eventuele organisatieveranderingen kunnen deze systemen meegroeien met uw organisatie.

Gratis testperiode van sluitsystemen

Overtuig uzelf. Laat horen wat voor u belangrijk is.

En wij kijken samen wat past bij uw vraag. De oplossing die in uw behoefte voldoet probeert u 4 weken

Afspraak testperiode
platform

Inzicht
Met een digitaal sluitsysteem hebt u altijd inzichtelijk wie er toegang heeft tot welke ruimte en wanneer. Hierdoor fungeren digitale sluitsystemen tegelijkertijd als toegangscontrolesysteem en de tijdklok op de werkvloer. Deze integratie maakt de toegang tot en binnen uw bedrijf perfect beheersbaar en bestuurbaar.

Veilig in geval van calamiteit
Een digitaal sluitsysteem verhoogt de veiligheid in uw gebouw of bedrijf. Wat dacht u van een real-time overzicht bij calamiteiten van wie zich in welke zone bevindt? Dit is essentiële informatie voor de BHV of hulpverlening.

Deurplus– de ‘deur’denkers
Deurplus beperkt zich niet tot sluitsystemen, maar wij denken deur. Wij denken aan alle aspecten rondom toegankelijkheid en bedrijfszekerheid. Hebt u bijvoorbeeld de zekerheid dat alle deuren zijn afgesloten als ‘s avonds de laatste collega het pand verlaat? Of hebt u daar een beveiligingsdienst voor ingehuurd die tussen 23.00 uur en 6.00 uur een sluitronde doet? Eén van onze oplossingen is een combinatie van een digitaal sluitsysteem met sloten die na elke handeling op de nachtvergrendeling gaan en daarvan een terugkoppeling geven. Dan wordt een sluitronde zelfs overbodig! Mogen wij eens met u deurdenken?

Met dit digitaal sluitsysteem

Kan ik u helpen aan een sluitplan dat altijd up to date is.

Wilt u weten hoe?

Dat kom ik u graag vertellen.

Maak een afspraak met mij.
217