Toegangscontrole woningcorporatie voor optimaal toegankelijke en levensloopbestendige woningen

Als woningbouwcorporatie hebt u een faciliterende functie. Ook als het gaat om wensen van bewoners over woongenot en het borgen van hun veiligheid. Als Deurplus krijgen we vaak de wens om woongebouwen levensloopbestendig te maken met toegangsvriendelijke algemene toegangsdeuren. Zo wordt huurders alle comfort en veiligheid geboden.
Voor een woningcorporatie in Noord-Nederland heeft Deurplus entreevoorzieningen gemaakt die tegelijkertijd onderhoudsvrij zijn. De oplossing past binnen het beleid van betaalbare huurwoningen van goede kwaliteit in een prettige woonomgeving, waarin ouderen zo lang mogelijk op een plezierige en veilige wijze, zelfstandig kunnen blijven wonen.
Deurplus zet zich al decennia lang in voor woonstichtingen met comfortabele toegangsvoorzieningen die de levensloopbestendigheid van woningen verhogen. Met onze kennis van sluitsystemen en toegangscontrolesystemen staan we borg voor hoge kwaliteit, ook voor toegangscontrole appartement.

Optimaal comfort en veiligheid met toegangscontrole woningcorporatie
Deurplus heeft de woningen van deze wooncorporatie voorzien van:

  • een compleet nieuwe entree die bestaat uit onder meer nieuwe postkasten aan de buitenzijde van het pand
  • een IP video-deurintercomsysteem
  • Paxton toegangscontrole systeem ter vervanging van een lekgevoelig hoofdsleutelsysteem
  • automatische deuren met barrièrevrije toegang
  • elektronische deurvergrendeling met motorslot bij de algemene toegangscontrole deuren

Al het hang- en sluitwerk is uitstekend beveiligd tegen inbraak en voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Daarnaast beantwoordt het digitaal sleutelbeheersysteem aan de eisen van het Woonkeurmerk, het keurmerk dat de levensloopbestendigheid van woningen garandeert.

Comfortabele en veilige entree

De entree werd compleet veranderd in een comfortabele, veilige en barrièrevrije toegang. Hiervoor werden de postkasten naar buiten verplaatst. Ook om zwervers en andere ongenode gasten buiten te houden.
De automatische deuren vormen een toegankelijke entreeoplossing voor (minder valide) bewoners en bezoekers. Op een innovatieve manier zijn elektronische deurtechnieken gekoppeld aan het mechanisch sluitwerk. De algemene deuren zijn voorzien van elektronische deurvergrendeling met motorslot.
Het inbraakwerend hang- en sluitwerk beantwoordt aan de hoogste veiligheidseisen in geval van nood. Het is bijvoorbeeld voorzien van een brandveiligheidsstand zodat bewoners te allen tijde veilig kunnen vluchten bij een calamiteit. Alle techniek heeft een strenge veiligheidstest doorstaan.

Waarom is fysieke toegangscontrole belangrijk? Toegankelijk en beheersbaar

Voorheen was er voor elke woning een aparte beldrukker met naamplaat bij de voordeur van het gebouw. Deurplus heeft de entree voorzien van een digitaal intercompaneel met scrollfunctie. Een bezoeker hoeft alleen het woningnummer in te toetsen en op de functie ‘Bellen’ te drukken om binnen gelaten te worden. Iedereen in het appartementengebouw beschikt over een intercom-telefoon-toestel in de woning waarmee ze de voordeur van het gebouw kunnen openen. Dit soort intercomsystemen is veel toegangsvriendelijker!
Het paneel van de toegangscontrole intercom is aangesloten op het toegangscontrolesysteem van Paxton. Alle bewoners hebben een druppel (een elektronische toegangspas) die ze aanbieden aan de kaartlezer van het proximitysysteem, wat hen vervolgens autoriseert om het gebouw in te komen. Dit is een uiterst comfortabele manier van thuiskomen, want de bewoners hoeven geen sleutel in het slot te steken. Met de tas aan de hand kunnen ze zo naar binnen! Zeker voor ouderen met een wandelstok, rollator, scootmobiel of rolstoel is de entree nu gebruikersvriendelijker geworden.
Het IP video-deurintercomsysteem biedt bewoners ook veel veiligheid. Doordat zij elke aanbeller eerst in videobeeld hebben, is het risico op woningoverval verkleind. En met één druk op de knop van hun intercomtelefoontoestel kunnen zij de automatische deur bedienen, wat ook nog eens erg gemakkelijk is. Deze manier van toegang bieden verhoogt de levensloopbestendigheid van een woning aanzienlijk want ouderen kunnen langer veilig thuis wonen.

Adviseur die meedenkt

Voor woningstichtingen is Deurplus een partner die naast de klant zit en meedenkt over praktische oplossingen voor woningbeveiliging en het beste uit toegangscontrole merken weet te combineren. Deurplus is hèt aanspreekpunt voor alle toegevoegde waarde aan de deur. De oplossingen van Deurplus bieden bewoners de allerhoogste bouwkundige beveiliging en verhogen de levensloopbestendigheid van hun woning. Alle deurtechnieken zijn eenvoudig te bedienen, afgestemd op minder valide gebruikers en beantwoorden aan alle eisen van comfort.
Bovendien kunnen beheerders onze toegangssystemen makkelijker en sneller beheren, beter up-to-date houden en zijn de systemen ook uit te breiden in de toekomst. Zowel bewoners als woningstichtingen zelf kunnen hier jaren mee vooruit.

Eenvoudig en op afstand te beheren digitaal sluitplan
Met de keus voor het Paxton elektronisch toegangssysteem maakt deze wooncorporatie het sleutelplan flexibeler, beter te onderhouden en minder gevoelig voor ‘sleutellekkage’. Omdat niet meer gebruik gemaakt wordt van een mechanisch sluitplan met sleutels, kunnen per toegangsdruppel afzonderlijke rechten toegekend worden.
Veranderingen zijn snel door te voeren, zoals het toekennen van rechten aan een mantelzorger die op bepaalde tijden toegang moet hebben tot het pand en het huis van een bewoner. Raakt een bewoner een druppel kwijt, dan wordt een nieuwe druppel aangemaakt zonder dat de sloten vervangen hoeven te worden, iets wat met een systeem met hoofdsleutel ook niet mogelijk is.
Een groot voordeel is ook, dat de druppels op afstand zijn te programmeren. Dit maakt het beheer van het systeem veel minder tijdrovend in vergelijking tot mechanische sleutelplannen.

Hoe werkt toegangscontrole?

De foto’s geven een impressie van de oude en de nieuwe situatie en het uitgevoerde werk.

De postkasten bevinden zich nu aan de buitenzijde van de entree. Bewoners bieden hier hun Paxton toegangsdruppel aan om binnen te komen. Bij de entree is ook het IP video-deurintercomsysteem geïnstalleerd. Bezoekers toetsen het huisnummer in waarop de bewoner wordt gebeld. Met één druk op de knop wordt de bezoeker naar binnen gelaten. Comfortabel, èn veilig!

Dit Paxton Codepaneel bestaat uit een intercomsysteem met videobeeld. Deze manier van ‘aanbellen’ past binnen de eisen van een levensloopbestendige woning. Het videobeeld maakt het bewoners makkelijk om toegang te verlenen, zonder dat zij zelf naar een deur moeten.
Dit is ook een veilige oplossing, gezien het feit dat steeds meer ouderen slachtoffer worden van woningoverval. Ook voor mindervaliden zoals scootmobielrijders of rolstoelgebruikers is dit systeem uitermate gebruikersvriendelijk. Vanuit zittende houding is het systeem makkelijk te bedienen.

Het IP video-intercomdeursysteem integreert met het toegangssysteem van Paxton. Dit systeem stuurt de deur aan die voorzien is van een motorslot en een deurautomaat. Deze deurautomaat ‘trekt’ de deur open voor bewoners en bezoekers.
Ook dit is weer een comfortabele vooruitgang, want je hoeft geen kracht meer te zetten, geen tassen neer te zetten om de deur open te doen en geen capriolen uit te halen wanneer je met fiets, scootmobiel of rolstoel naar binnen wilt. Een veilige deursensor garandeert dat de deur openblijft zolang zich voorwerpen of personen binnen de draaiwijdte van de deur bevinden.
Het geheel vormt een uiterst toegangsvriendelijke entree-oplossing waarbij comfort en veiligheid hand in hand gaan. Het systeem is eenvoudig te bedienen, en van binnenuit met één druk op de knop te ontgrendelen. Tegelijkertijd vormt het systeem de beste inbraakwerende oplossing, want wanneer de deur eenmaal dicht is, is hij altijd elektrisch vergrendeld en slechts te ontgrendelen met een Paxton druppel. Zo krijgen ongenode bezoekers zoals overvallers en inbrekers geen enkele kans.

Hoe geavanceerd het systeem ook is, aan de buitenkant zie je er weinig van. Alle bedrading en apparatuur zijn keurig weggewerkt.

De deurautomaat met detectieveld van de centrale galerij naar de gang. Als een bewoner aan komt lopen detecteert een sensor van de wandlezer deze beweging en zorgt deze ervoor dat de deur aangestuurd wordt om open te gaan. Tegelijkertijd ‘waakt’ deze sensor over veiligheid. Detecteert de sensor personen of voorwerpen binnen een bepaalde afstand van de deur, dan zal hij zich niet sluiten om beknelling te voorkomen. Dat is pas comfortabel, gebruikersvriendelijk en veilig!
 

Ook aan de toegang naar de algemene berging is gedacht. Dit is belangrijk voor de bewoners, omdat zij hier regelmatig gebruik van maken. In de oude situatie was het bijna niet te doen om een scootmobiel naar binnen te rijden. Een bewoner moest er echt goed vóór gaan staan om èn de deur te bedienen èn te zorgen dat hij niet weg in de stond voor de openzwaaiende deur. Dat vereiste nogal wat stuurmanskunst.
De nieuwe situatie is totaal anders. De bewoner komt aanrijden bij de bedieningspaal die op veilige afstand van de deur zit. Deze bedieningspaal is geïntegreerd met het Paxton toegangssysteem en werkt weer op dezelfde manier: de bewoner biedt zijn toegangsdruppel aan, er vindt een check plaats of de bewoner geautoriseerd is (wat niet mogelijk is met een losse afstandsbediening, de deur wordt dan ontgrendeld en aangestuurd door een motorslot. Een deurautomaat aan de binnenkant trekt de deur open. Het druppelsysteem is een gebruikersvriendelijke en comfortabele oplossing. Omdat het woonklimaat van de bewoners sterk bevordert, werkt deze woningstichting er graag mee.

324