56-23-1 breed

‘Met elektronisch sleutelsysteem spelen we in op individuele behoeftes cliënt’

‘De extra functionaliteit die een elektronisch sluitsysteem biedt, voorziet perfect in de behoefte van woonzorgvoorziening ’s Heeren Loo. Het is voor ons de reden om één sluitplan over de hele organisatie uit te rollen. Dit project loopt nu. Voortaan kunnen alle deuren met dezelfde tag geopend worden,’ zegt Marco van de Bunt, technisch specialist bij ’s Heeren Loo, locatie Ermelo. Sinds kort draait hier een toegangscontrolesysteem van Deurplus.
Hiermee wordt de toegangsproblematiek van de gesloten woonzorgvoorziening passend opgelost. ‘Je kunt per persoon onderscheid maken in toegangsrechten, maar ook in tijden wanneer hij die rechten heeft. De zorg en de behandeling verschilt nu eenmaal per cliënt. Er zijn cliënten die ’s avonds niet meer naar buiten mogen. Dan kunnen we een tijd toekennen aan hun tag en gaat de deur voor hen na die tijd niet meer open. Een bijkomend voordeel van toegangscontrolesystemen is ook, dat cliënten zich aan een tag niet kunnen verwonden, in tegenstelling tot een sleutel die je nog steeds hebt bij mechanische sluitsystemen.’
‘Het systeem kan gekoppeld worden aan ons alarmsysteem ter beveiliging tegen inbraak, zoals bij de dienstgebouwen. ’s Avonds gaan de buitendeuren automatisch op het nachtslot en alarm. Een bewoner of medewerker die een tag aanbiedt, de-activeert het alarm automatisch. En voor noodsituaties waarbij afdelingshoofden toch het kantoor in moeten ’s avonds, hebben we het sluitwerk geprogrammeerd dat zij zonder extra check toch altijd het pand in kunnen.’

Familiebezoek

‘Met het Salto systeem voor toegangscontrole ontlasten we tegelijkertijd het personeel. Verwanten beschikken bijvoorbeeld over een tag waarmee ze de entree van het gebouw en het huis van hun familielid in kunnen. Maar ook professionals, zoals de pedagoog die een gesprek voert met een cliënt in zijn woning. Zij beschikken ook over tags met toegangsrechten en daaraan gekoppeld de tijden wanneer deze rechten gelden. Zo wordt de zorg niet elke keer lastig gevallen om iemand binnen te laten.’
‘Regelmatig maken mensen ‘van buiten’ gebruik van de voorzieningen op ’s Heeren Loo. Zo is er bijvoorbeeld in Ermelo een zwembad dat regelmatig verhuurd wordt. ‘Ik maak eenmalig een tag aan voor de volleybalvereniging die hier komt zwemmen. Deze geeft hen op een vooraf bepaalde dag en tijd toegang tot het zwembad en de kleedkamers. Buiten deze tijd is het zwembad beveiligd en is er geen toegang mogelijk. Zolang de huur loopt, hebben wij er geen omkijken naar.’

Alles op één plek

‘Voor het beheer en onderhoud van het sluitplan biedt het hebben van één systeem voordelen: het gaat eenvoudiger. De software draait op één server, die staat bij ons in Ermelo. Degenen die gegevens nodig hebben van het systeem of onderhoud moeten uitvoeren, komen allemaal hier. En stel dat er een nieuwe medewerker in dienst treedt op een andere locatie. Dan krijgen wij een aanvraag om een tag aan te maken. Deze versturen wij per interne post. Blijkt in de loop van de tijd dat de toegangsrechten voor deze medewerker uitgebreid moeten worden, dan kennen wij extra autorisaties toe in de software. De medewerker updatet zijn tag online, zonder dat hij naar ons toe hoeft te komen. Zo heb je nooit meer last van verouderde sleutelplannen.’

Lage onderhoudskosten

‘In een woonzorgvoorziening zoals die van ons, met alleen al 500 cliënten op de locatie Ermelo, is het bijna onmogelijk om overzicht te houden over alle sleutels. Om maar niet te spreken van het aantal keren dat sleutels zoek raken. ‘Bij elke verloren sleutel moet je sloten vervangen om geen concessies te doen aan je bouwkundige beveiliging. Dat is onbetaalbaar. Het is één van de redenen dat we op zoek gingen naar een geavanceerd elektronisch toegangssysteem.’
‘Raakt iemand nu zijn deurtag kwijt, dan blokkeren we deze. Vervolgens maken we een nieuwe tag aan. Mocht de oude tag toch nog gevonden worden, dan is deze niks meer waard. Het systeem is echt fantastisch, zo veilig.’
‘Deurplus is een adviseur op het gebied van toegangsvraagstukken. Zeker nu we in de uitrolfase zitten, hebben we regelmatig contact met hen. Soms hebben we vragen of behoefte aan een bepaalde functionaliteit dan helpen ze ons op weg.
Ik zou Deurplus aan iedereen aanraden.’ 

Marco van de Bunt, technisch specialist, ’s Heeren Loo, locatie Ermelo

56-2

Lage onderhoudskosten

‘In een woonzorgvoorziening zoals die van ons, met alleen al 500 cliënten op de locatie Ermelo, is het bijna onmogelijk om overzicht te houden over alle sleutels. Om maar niet te spreken van het aantal keren dat sleutels zoek raken. ‘Bij elke verloren sleutel moet je sloten vervangen. Dat is onbetaalbaar. Het is één van de redenen dat we op zoek gingen naar een geavanceerd elektronisch toegangssysteem.’
‘Raakt iemand nu zijn deurtag kwijt, dan blokkeren we deze. Vervolgens maken we een nieuwe tag aan. Mocht de oude tag toch nog gevonden worden, dan is deze niks meer waard. Het systeem is echt fantastisch.’
‘Deurplus is een adviserende partner op het gebied van toegangsvraagstukken. Zeker nu we in de uitrolfase zitten, hebben we regelmatig contact met hen. Soms hebben we vragen of behoefte aan een bepaalde functionaliteit dan helpen ze ons op weg. Ik zou Deurplus aan iedereen aanraden.’ 

56-19

Alles op één plek

‘Voor het beheer en onderhoud van het sluitplan biedt het hebben van één systeem voordelen: het gaat eenvoudiger. De software draait op één server, die staat bij ons in Ermelo. Degenen die gegevens nodig hebben van het systeem of onderhoud moeten uitvoeren, komen allemaal hier. En stel dat er een nieuwe medewerker in dienst treedt op een andere locatie. Dan krijgen wij een aanvraag om een tag aan te maken. Deze versturen wij per interne post. Blijkt in de loop van de tijd dat de toegangsrechten voor deze medewerker uitgebreid moeten worden, dan kennen wij extra autorisaties toe in de software. De medewerker updatet zijn tag online, zonder dat hij naar ons toe hoeft te komen.’

 

218