Gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning
Toegangscontrole gezichtsherkenning – comfortabel zonder kaart

Het verlenen van toegang op basis van gezichtsherkenning, valt onder biometrische identificatie. Bij biometrie (ook irisscan, vingerscan) worden lichaamskenmerken gebruikt om de identiteit van iemand te controleren of vast te stellen.

Biometrische toegangssystemen worden toegepast bij draaihekken, sluitsystemen van deuren en elektronische sloten van kluizen, computerruimtes en archiefruimten.

Hoe werkt toegangscontrole gezichtsherkenning

Om toegangscontrole met gezichtsherkenning te kunnen toepassen, moeten gebruikers eerst een foto registreren of laten maken. Deze wordt opgeslagen in een database. Meldt een gebruiker zich bij een toegangscontrole poort of beveiligde deur, dan vergelijkt het systeem het beeld met het materiaal dat opgeslagen is. Is er een match bij deze check, dan wordt de poort ontgrendeld.

Biedt een toegangssysteem met gezichtsscan voordelen? Jazeker:

 • Extra veilig als bouwkundige beveiliging want niemand kan zich – zoals met een gevonden toegangspas van een digitaal sleutelbeheersysteem – voordoen als iemand anders;
 • Kan worden toegepast als prikklok;
 • Geen risico op ‘uitgeleende’ tags zoals bij een proximity systeem;
 • Bij een toegangssysteem zonder ID-drager hoef je je geen zorgen te maken of je je kaart, druppel of pas bij je hebt;
 • Terminals met vingerprint kunnen bacteriën en virussen bevatten die in uw organisatie verspreid kunnen worden. Gezichtsherkenning vindt plaats zonder contact met de terminal waardoor besmetting onderling niet mogelijk is.

Toegangssoftware met gezichtsherkenning heeft ook een keerzijde:

 • Zoals een pas geblokkeerd kan worden, sluitwerk kan worden vervangen en pincodes gewijzigd kunnen worden, zo hebt u deze escape niet bij toegangscontrole gezichtsherkenning. Biometrische gegevens zijn uniek en onveranderbaar en kunnen gebruikt worden om identiteitsfraude mee te plegen. Vallen gegevens in verkeerde handen, dan kan dat ernstige gevolgen hebben;
 • Het verzamelen van biometrische gegevens vereist niet alleen technologie, maar ook zorgvuldige procedures. Om te beginnen is voor elke vorm van biometrische identificatie toestemming nodig. Het registreren van beelden moet goed verlopen: hoe wordt de foto gemaakt? Hoe registreren gebruikers zich? Bewegingen, slechte belichting of het ineens wegkijken van de camera zorgt ervoor dat het toegangscontrole systeem een bezoeker, medewerker of gebruiker niet herkent.
   

Hoe worden de gegevens beschermd, en wie houdt er toezicht op? Daarom is de vraag: is biometrie echt nodig of zijn er toegangssystemen met beperktere privacy- en veiligheidsrisico’s zoals tag systemen?

 • Veel mensen staan niet graag hun biometrische gegevens af. De instantie die toegangscontrole met gezichtsherkenning toepast, moet wel uiterst safe zijn om haar gebruikers te garanderen dat de beelden gebruikt worden voor het doel waartoe ze verzameld worden. En consumenten moeten ook de zekerheid hebben of opnames tijdelijk worden opgeslagen of permanent;
 • Van veel mensen zijn al beelden beschikbaar door de aanwezigheid van beveiligingscamera’s. Alleen al vanwege dit feit kan toegangscontrole met gezichtsherkenning bezwaarlijk zijn; juist degenen die waarde hechten aan hun privacy willen niet in nog meer databases terecht komen.
Wetgeving

Gezichtsherkenning in de voedsel industrie

Gezichtsherkenning biedt ook hygiënische voordelen voor de voedsel industrie en laboratoria. Bij deze faciliteiten is toegangscontrole met gebruik van de handen ongewenst. Voor de food branche is er toegangscontrole met gezichtsscan dat eventueel uitgebreid kan worden met een kaartlezer met RFID proximity kaart en PIN code.

 

Gezichtsherkenning in de zorg

Ook in de zorg kan gezichtsherkenningssoftware toegepast worden. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van ouderen die gaan dwalen en de straat opgaan. Gezichtsherkenning is hier een geweldig hulpmiddel dat bewoners toch alle bewegingsruimte gunt, terwijl het toegangscontrole systeem heb bij de entree in de gaten houdt. 

Toegangscontrole gezichtsherkenning versus fingerprint toegangscontrole

Identificatie aan de hand van gezichten vertoont overeenkomsten met andere biometrische verificatiemethodes zoals fingerprint toegangscontrole. Er is ook een belangrijk verschil. Een foto is zo gemaakt, zelfs zonder dat de persoon in kwestie toestemming geeft (denk aan camera’s bij pinautomaten, winkelcentra). Dit maakt toegangscontrole gezichtsherkenning gevoeliger voor fraude.

 

Privacywet verwerking persoonsgegevens

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals foto’s is wettelijk geregeld in de nieuwe privacywet AVG. Deurplus is uw adviseur hoe u toegangscontrole gezichtsherkenning toepast in uw organisatie conform de privacywet beeldmateriaal. Neem gerust eens contact op.


Zullen we eens contacten?
DPN-_pho4435-monteurs-LR-93
Menu