AVG Proof

Bent u al AVG-proof?
Regelgeving toegangscontrole – bent u al AVG-proof?

Hebt u een digitaal sluitplan of een toegangscontrole oplossing? Het is goed om te weten dat u gebonden bent aan wettelijke regels wanneer u persoonsgegevens verzamelt. U zult begrijpen, dat wanneer uw medewerkers niet-gepersonifieerde afstandsbedieningen gebruiken om deuren op afstand te openen, dat u met privacy wetgeving hier niet te maken hebt.

Maar wanneer u gebruik maakt van tag systemen met persoonlijke druppels voor automatische deuren (met RFID of UHF chip) bijvoorbeeld, dan zijn er wèl wettelijke regels van kracht. We praten er graag met u over door. Weet u ook wanneer u persoonsgegevens mag verzamelen, en wanneer niet?

Toegangscontrole privacy Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden privacyrechten van burgers versterkt en uitgebreid. Ze hebben bijvoorbeeld recht om te weten of hun persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan real-time aanwezigheidscontrole of aankomst- en vertrektijden van bewoners.
 

De AVG legt ook verplichtingen bij u neer. Wat te doen wanneer uw systeem gehackt wordt en persoonsgegevens belanden op straat? Hoe handelt u bij datalekken? Deurplus heeft ervaring met de toepassing van elke vorm van toegangscontrole conform de normen.

Deurbeveiliging met camera is ook aan regels gebonden. Onder voorwaarden zou de VvE van een appartementencomplex camera’s mogen ophangen om eigendommen en bewoners veilig te beschermen. Getoetst moet worden of:

  • Er sprake is van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld bescherming van eigendommen en bewoners
  • Het aantoonbaar is dat camerabeveiliging noodzakelijk is en dat beveiliging niet op een andere manier mogelijk is
  • Toegangscontrole met camera onderdeel is van structurele maatregelen voor bouwkundige beveiliging zoals inbraakwerend hang- en sluitwerk, geen op zich zelf staande actie.

Camerabeelden mogen meestal niet voor onbepaalde tijd worden opgeslagen. En als VVE bent u verplicht om mensen te laten weten dat er camerabeveiliging is. Ook hebt u een verantwoordingsplicht die inhoudt dat u met documenten kunt aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om de verwerking van de persoonsgegevens uit te voeren conform de AVG / privacywetgeving camerabewaking. Stel dat u het cameratoezicht uitbesteedt aan een beheerder, dan heeft hij een geheimhoudingsplicht. Dit moet in een overeenkomst zijn vastgelegd. Dit, en andere zaken rondom privacywetgeving camerabeelden, lichten we graag toe.

Ook de plaatsing van camera’s is aan regels gebonden. Hebt u last van hangjeugd? Wanneer de parkeervoorziening eigendom is van de gemeente, mag u geen camera’s plaatsen. Cameratoezicht op publieke plaatsen, ook al is het in het belang van de handhaving van de openbare orde, is uitsluitend voorbehouden aan gemeenten. Wat kunt u wel doen? Bij Deurplus weten we meer.  

1. Wanneer kan camerabeveiliging in strijd met de AVG zijn?

  • Een onderneming waar permanent cameratoezicht is, zonder dat er een reden voor is of dat er iemand op de hoogte is
  • Een camera die u gebruikt om iemands prestaties te beoordelen, kan ook in strijd met de AVG zijn.

Dient camerabeveiliging een gerechtvaardigd belang? Niet altijd weegt het belang op tegen de inbreuk op de privacy. Wellicht zijn er minder ingrijpende maatregelen mogelijk. Deurplus heeft de creativiteit in huis om u van passende oplossingen te voorzien. Denkt u bijvoorbeeld eens aan bewegingssensors. Wanneer u deze aanbrengt, ontvangt u een melding zodra er beweging gedetecteerd wordt, zoals bij inbraak. Zonder dat u te maken hebt met persoonsgegevens, hebt u hier toch een methode die u zou kunnen inzetten om uw eigendommen te bewaken. Meer weten? Vraag blijvend advies.

2. Wanneer is cameratoezicht mogelijk niet in strijd met de AVG?

Een winkelier die merkt dat er geld wordt ontvreemd (zwaarwegende reden) en vanwege deze reden een tijdje met camera’s de privacy van werknemers aantast (een minder ingrijpende manier van controle is niet mogelijk of niet effectief) en uitsluitend de kassa filmt (middel staat in verhouding tot het doel), gaat doorgaans niet te ver. Maar hoe geeft u dit vorm? Wilt u overzichtsbeelden met uw cctv-systeem registreren of specifieke opnames maken zoals van een kassala? En hoever brengt u personen in beeld? Moet een hoofd op 7m² nog goed uitgelicht en duidelijk waarneembaar zijn of is dit niet belangrijk? Welke resolutie beelden hebt u dan nodig? We praten het graag met u door.

Wetgeving

Kentekenregistratie en privacywetgeving

Maakt u gebruik van kentekenregistratie, gekoppeld aan naw-gegevens? Dan gelden de bepalingen in de AVG, of u nu een digitaal sluitsysteem hebt in een zorginstelling, appartementencomplex, bedrijf of ander gebouw. U kunt niet zomaar alles met deze data doen. En u kunt ook niet zomaar iedereen toegang hiertoe geven. Bovendien bent u verplicht om persoonsgegevens te beveiligen. U hebt een expert nodig die met u meedenkt op dit terrein.

 

Fingerprint toegangscontrole en privacy-wetgeving

Het verzamelen van biometrische persoonsgegevens kunt u niet zomaar uitvoeren. Fingerprint toegangscontrole, gezichtsherkenning, het is aan zeer strenge regels gebonden. Alleen wanneer er sprake is van zeer zwaar wegende belangen, is biometrische identificatie toegestaan volgens de AVG. Vanzelfsprekend leveren wij alle oplossingen die biometrische toegangscontrole ondersteunen. Wel moet getoetst worden of deze methode van identificatie toegestaan is in uw situatie.  

 

Privacywetgeving woningcorporatie

Wellicht houdt u als woningcorporatie ook privacy gevoelige gegevens bij. U weet van huurachterstanden bijvoorbeeld, en u hebt naw-gegevens die u misschien gebruikt voor digitaal sleutelbeheer. Worstelt u ermee welke data privacygevoelig is, en welke niet? Deurplus is uw adviseur die u graag helpt de check te doen wanneer de AVG van toepassing is, en wanneer niet.

 

Privacywetgeving vereniging

Elke vereniging moet aan de nieuwe privacywet (AVG) voldoen. Van brancheorganisaties en beroepsverenigingen tot lokale (sport)verenigingen. Digitale sluitsystemen die gekoppeld zijn aan de ledenadministratie bijvoorbeeld zijn onderworpen aan regels over het beheer van persoonsgegevens. Volgens de AVG bent u verplicht, wanneer u persoonsgegevens opslaat, om te zorgen voor passende organisatorische en technische maatregelen. Bij organisatorische maatregelen kunt u denken aan beleid om te voorkomen dat er iets fout gaat. Bijvoorbeeld: Hoe zorgt u ervoor dat personen die uw organisatie verlaten, geen vertrouwelijke informatie meenemen? Denk bij technische maatregelen aan beveiliging in de architectuur en serveromgeving van uw systemen. Advies nodig over beleid? Deurplus is uw adviseur.

 

Privacywetgeving cloud

Steeds vaker worden data uit toegangscontrolesystemen opgeslagen in de cloud, soms ter vervanging van eigen servers en opslag. Wellicht hebt u ook een webbased toegangssysteem. Zodra u persoonsgegevens opslaat, bijvoorbeeld vanwege koppelingen naar andere systemen, zijn er juridische aspecten die u in ogenschouw dient te nemen, zeker bij toegangscontrole in de cloud. Een leverancier van clouddiensten heeft direct of indirect toch toegang tot uw data. Als klant dient u te zorgen voor schriftelijke afspraken over bijvoorbeeld aspecten als beveiliging en geheimhouding. Dit is ter bescherming van de privacy van de eindgebruiker.

 

Toegangscontrole vrijstelling AVG

Er is een vrijstelling voor het verwerken van persoonsgegevens voor het geven van toegang tot (onderdelen van) gebouwen. Deze verwerking hoeft niet gemeld te worden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Getoetst moet worden of de verwerking van gegevens uitsluitend geschiedt:

  • voor het verlenen van toegang tot (onderdelen van) een pand
  • voor het toekennen van toegangsbevoegdheden
  • voor interne controle
  • voor bedrijfsbeveiliging.
  • Wilt u weten welke persoonsgegevens mogen worden verwerkt of hebt u andere vragen? Schakel Deurplus als uw adviseur in.

 

Toegangscontrolesystemen prijzen

Wellicht dat u zich oriënteert op toegangscontrolesystemen prijzen. U zult begrijpen, dat de aanschaf van toegangscontrole software meer inhoudt dan uitsluitend de installatie van systemen. Zeker ook wanneer u privacy gevoelige informatie opslaat, komt het aan op zorgvuldig beheer van data. Mogelijk dat u wel wat advies kunt gebruiken. Maak kennis met Deurplus, de ‘deur’ denkers!


Zullen we eens contacten?
DPN-_dsc4943-fotografie-monteurs-LR-14
Menu