54

Woonzorgcentrum ziet onderhoudskosten van automatische deuren dalen

Woonzorgcentrum ziet onderhoudskosten van automatische deuren dalen

In een woonzorgcentrum in de duin- en bollenstreek wonen ouderen die zorg ontvangen aansluitend op hun behoefte. Van ouderen die zelfstandig in appartementen wonen tot dementerende mensen die op een gesloten afdeling verblijven.

 

Voor al deze bewoners en hun familieleden verzorgt Deurplus een veilig en gecontroleerd sluitsysteem met deurautomaten, schuifdeuren en toegangscontrole. Optimale toegankelijkheid wordt gecombineerd met controle over en veiligheid van bewoners.

Dankzij een Service Level Agreement (SLA) met Deurplus zijn de jaarlijkse service- en onderhoudskosten gedaald.

Zijn uw service- en onderhoudskosten te hoog of vertonen ze pieken en dalen? Bel 0341 271 050 of laat ons even contact met u opnemen.

Onderhoudskosten onder controle met SLA

Deurplus adviseert, installeert en onderhoudt het toegangssysteem. De SLA biedt het woonzorgcentrum de zekerheid, veiligheid en het gemak van een optimaal werkende toegangsvoorziening. Dit omvat:

 • Een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP): langetermijnplanning voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan het hang- en sluitwerk en de toegangscontrole. Deurplus adviseert over budgettering van deuren en componenten die vervangen moeten worden.
  Zo weet de klant op voorhand waar hij de komende jaren met onderhoudskosten aan toe is.
 • First time fixes: beschikbaarheid tot de eigen storingsdienst om storingen direct op te lossen, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Een voeding die kapot is bij een deur van een gesloten afdeling – waardoor de afdeling niet meer gesloten is – moet direct gerepareerd worden of voorzien worden van een tijdelijke oplossing.

Het montageteam beschikt over volledig ingerichte servicebussen. Zo blijven veiligheid en toegankelijkheid altijd gewaarborgd.

 • Hard- en softwareondersteuning op afstand via de cloud: Hierdoor kunnen onnodige reparaties of onnodige ritten van monteurs worden voorkomen. Het woonzorgcentrum hoeft zich geen zorgen te maken over een betrouwbare en gebruiksvriendelijke toegangsvoorziening.

  Bijvoorbeeld: Een dochter heeft toegang nodig tot de woning van haar moeder.

  Deurplus hoeft hiervoor niet in de auto te stappen maar faciliteert op afstand toegangsrechten via de cloud. De technische dienst reikt het familielid de toegangspas uit.
   
 • Telefonische assistentie van de helpdesk: Deurplus kijkt op afstand mee met problemen. De gecertificeerde servicemedewerkers worden continue getraind om de klanten goed van dienst te kunnen zijn. Lijkt een handmelder defect?

  Misschien werd dit veroorzaakt omdat er nog een klepje open stond.

  Lijkt een automatische deur kapot en moet deze vervangen worden? Deze bleek niet te sluiten omdat een jas aan de kapstok binnen de radar van de doorloopbeveiliging hangt.

  Door op afstand mee te kijken kan soms al veel verholpen worden en wordt op monteurskosten bespaard.
   
 • Advies over het gebruik van het systeem: Hierdoor zorgt Deurplus dat minimaal de technische levensduur van de installatie wordt gehaald. Voorheen werd soms veel te vroeg en onnodig tot vervanging overgegaan.

Zo kan blijken na consult met Deurplus dat een bepaalde deur telkens te hard moet worden dichtgeduwd en hierdoor vaker stoort. Een oplossing is een andere aansturing door een radar.

Deze automatische deur hoeft dus niet vervangen te worden maar werkt weer naar behoren na aanpassing van de aansturing.

 • Analyse van storingsmeldingen: Deurplus zorgt voor een optimale staat van het digitale sluitsysteem gedurende de gehele levensduur. Ze analyseert storingsmeldingen op hun aard en frequentie en adviseert hoe storingen kunnen worden teruggebracht.

  Een voorbeeld: onderdelen die vaker dan gemiddeld storingen vertonen worden geanalyseerd op hun gebruik. Het woonzorgcentrum krijgt inzicht in de historieopbouw van de producten. Hierdoor weet de facilitair manager altijd welke storings-/onderhoudswerkzaamheden zijn verricht.
   
 • Regelmatige controles: Door regelmatige checks worden gevaarlijke situaties voorkomen. Al het hang- en sluitwerk blijft voldoen aan de huidige Europese en Nederlandse eisen en richtlijnen.
   
 • Advies over een sluitsysteem met toegangscontrole dat past bij de langetermijnplanning van het woonzorgcentum.

  Deurplus adviseert over een toegangssysteem dat uitgebreid kan worden, gefaseerd geïmplementeerd kan worden en flexibel aan te passen valt zodat in de toekomst nieuwe kantoren kunnen worden geopend.
   
 • Kennis en expertise van Deurplus over een soepele overgang naar een nieuw sluitplan: Het huidige sluitsysteem wordt langzamerhand vervangen. Deurplus begeleidt de migratie.

Dankzij afspraken binnen de SLA heeft het woonzorgcentrum een stabieler toegangssysteem, beter gespreide kosten en meer inzicht in service en onderhoud. En met dit digitale sluitplan is de klant ook voorbereid op de toekomst!

Combineer toegankelijkheid en controle in het beste sluitplan

Ook interesse in onze automatische deuren, sluitsystemen en toegangscontrole? Deurplus is thuis in alle beste merken en brengt deze werelden bij elkaar in een sluitplan dat past bij uw wensen en organisatie. Bel of laat uw gegevens achter op het contact formulier om terug gebeld te worden.

Samen naar uw oplossing kijken? Vul uw tel.nr. in en ik bel u z.s.m. terug

313