Blog

Technologie in gehandicaptenzorg vergroot bewegingsvrijheid
Zorg | Toegangcontrole |

Dat gehandicapten vroeger bewaakt werden in plaats van begeleid, is nu echt ondenkbaar. Het mag ook niet meer. De Wet Zorg en Dwang (WZD) stelt regels ten aanzien van vrijheidsbeperking van mensen met een beperking.

Het uitgangspunt is dat ook zij recht hebben op bewegingsvrijheid, regie over eigen leven en ruimte om eigen keuzes te maken.

Maar hoe organiseer je dan de zorg en begeleiding van deze mensen, als je weet dat zij ook een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn? Technologie in de gehandicaptenzorg die samenwerkt met deurtechnieken, biedt uitkomst. Deurplus zorgt dat het veilig werkt.

Voorkomen

Als eerste kun je zorgen dat agressief of moeilijk verstaanbaar gedrag bij gehandicapten voorkomen wordt. Soms kan het voor hen al teveel zijn om in een groepsruimte te zijn waar ze veel prikkels krijgen.

Zij zouden dan bijvoorbeeld tot rust kunnen komen in een prikkelarme kamer. Maar, volgens de Wet Zorg en Dwang mag je de cliënt niet opsluiten. Hoe zorg je dan voor rust en veiligheid?

Richt bijvoorbeeld twee ruimtes naast elkaar in die worden gescheiden door een tussendeur. De hoofdruimte wordt ingezet om gezamenlijk activiteiten te doen, de tweede ruimte is de ontprikkelingsruimte waar de cliënt tot rust komt.

Hier is bijvoorbeeld een ‘stiltehuisje’ waar de cliënt even tot zichzelf kan komen met boekjes en puzzels. Maar hij zit niet achter gesloten deuren in deze ruimte. Er is wel een pasje met toegangsrechten nodig om erin te komen.

Medebewoners hebben geen rechten en kunnen hem zo niet storen. Wil de cliënt weer terug om mee te doen naar het dagprogramma, dan is dat mogelijk. Aan zijn kant is de deur vrij.

Hij heeft geen pas nodig en kan zelfstandig de deur passeren. Mooi opgelost zo. Deurplus adviseert u graag over digitale sluitplannen die samenwerken met technologie in de gehandicaptenzorg.


Beheers het sluitplan met technologie

Als tweede kun je stimuleren om cliënten een zo alledaags mogelijk leven te laten leiden. Bijvoorbeeld door hen tijd in een gezamenlijke woonkamer te laten doorbrengen. Want cliënten die altijd maar geïsoleerd worden, leren ook niet van elkaar.

Het doorbrengen van momenten met elkaar in een huiskamer nodigt gezond gedrag uit en geeft gezelligheid.

Dit is helemaal in lijn met de hedendaagse visie dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om het normale leven te ervaren en zich hierin te ontwikkelen, ook als je een beperking hebt.

Dat brengt wel een uitdaging met zich mee. Want in een groep kunnen cliënten zich sneller aan elkaar storen. Of de ander onbedoeld teveel prikkelen. Hoe voorkom je dat iemand overprikkeld raakt?

Een bewoner kan een tag bij zich dragen. In belang van zijn veiligheid is de tag zo ingesteld, dat hij niet zelf de groep af kan. Hoe mooi is het, als hij op het moment van spanning, zelf de rustruimte kan opzoeken? Of zelf naar zijn kamer kan gaan met deze tag?  

Digitale sluitsystemen kunnen geïntegreerd worden met zorgoproepsystemen. Als iemand niet naar buiten mag, maar de deur detecteert toch dat hij een poging doet, dan gaat er een melding naar het sluitsysteem en de deur ontgrendelt niet.

Via het zorgoproepsysteem ontvangt de medewerker een melding dat een bewoner probeert door de deur te gaan en hij gaat naar hem toe. Hij probeert de spanning bij de cliënt weg te nemen zodat hij het dagprogramma weer op kan pakken.

En een medewerker die ook een tag heeft en wél naar buiten mag? Voor hem ontgrendelt de deur wel want hij heeft die rechten. Hij kan zich vrij op het terrein bewegen.

Deurplus adviseert bij de inrichting van een solide toegangscontrolesysteem, dat de bewegingsvrijheid van gebruikers verruimt, zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid van henzelf of anderen. Wij zijn van alle merken thuis! (Salto, Paxton, iLOQ).

Controleren met technologie


Beelden van bewakingscamera’s kunnen soms incidenten zoals diefstal, vandalisme en agressie voorkomen of ophelderen. Camera’s kunnen op vele manieren toegepast worden, bijvoorbeeld in combinatie met een locatiesysteem. Videomonitoring om de zorg te verbeteren is aan regels gebonden.

Deurplus helpt u met de inzet van cctv-camerasystemen die uw bouwkundige beveiliging ondersteunen en voldoen aan wet- en regelgeving.

Cameratoezicht


Een cliënt die overprikkeld is, heeft baat bij een rustige omgeving. Hoe kun je iemand afzonderen zonder op te sluiten? Cameratoezicht is dan een mogelijkheid. Wanneer cliënt en familie toestemming geven, kan met een app de camera ingeschakeld worden.

Zo kan een medewerker toch af en toe even meekijken bij de cliënt. 

Ook kan met een pols- of halszender de locatie van de cliënt bepaald worden. Maar volgens de WZD moet de vrijheidsbeperkende maatregel zo klein mogelijk zijn, en de bewegingsvrijheid zo groot mogelijk.

Hoe gaat je dan om met ouder wordende cliënten met een beperking die dwaalgedrag gaan vertonen? Zien zij een deur, dan willen ze daar doorheen. Dan maar de deur op slot? Beter is om eerst minder ingrijpende maatregelen toe te passen.

U kunt bijvoorbeeld deuren afplakken met boekenkastfolie. Dat nodigt de cliënt uit tot kijken in plaats van dat hij per se de deur wil passeren.

Volstaat deze maatregel niet en is er meer nodig om de veiligheid van de cliënt te waarborgen, dan kun je techniek inzetten.

Altijd is de afweging: wat is voor de cliënt het minst ingrijpend, maar wat biedt wel voldoende veiligheid zonder het risico op ernstig nadeel? Dan zou een pols- of handzender een optie kunnen zijn.

Gaat de bewoner toch van de kamer af, dan ontvangt de medewerker via het zorgoproepsysteem een signaal dat de bewoner van de kamer af is.

Een digitaal slot kan helpen om de deur aan de ene zijde ontgrendeld te houden en aan de andere zijde te vergrendelen. Dit voorkomt dat anderen zomaar bij de cliënt binnenstappen.

Mocht zich dit voordoen en een medebewoner nadert de deur van zijn groepsgenoot, dan zal de deur niet ontgrendelen en het personeel ontvangt een melding via het zorgoproepsysteem dat iemand bij de verkeerde kamerdeur staat.

Dit systeem ontlast de medewerkers. Zij hoeven niet continue achter bewoners aan te lopen maar ze blijven wel controle houden. Deurplus heeft ervaring om deurtechnieken en zorgoproepsystemen met elkaar te laten samenwerken.

Vrijheid inperkende maatregelen in de gehandicaptenzorg


Soms wordt een bedhek geplaatst bij mensen met een beperking om te voorkomen dat zij ’s nachts gaan dwalen. Het inperken van bewegingsvrijheid is onwettig, maar niet in alle gevallen.

Vindt de cliënt het zelf prettig om met een bedhek te slapen, dan is deze maatregel toegestaan. Bijvoorbeeld omdat hij bang is om uit bed te vallen.

Is de cliënt in staat om zelf een bedhek omhoog of omlaag te doen, dan is het onwettig om deze cliënt tegen zijn wil met het bedhek omhoog te laten slapen. Want, dit beperkt zijn vrijheid en hij kan zich verzetten.  

Maar wat nu als alles is geprobeerd en het maar niet lukt om effectieve maatregelen te nemen die voorkomen dat een cliënt ’s nachts gaat dwalen? Een polszender kan een oplossing zijn.

Deze geeft de locatie van de cliënt aan. Gaat de client de afdeling op, dan krijgt de nachtdienst een bericht en kan hij erop af gaan. Deze technieken hoeven niet op zichzelf te staan.

Ze kunnen verbonden worden met de aansturing van deuren, zodat deuren pas open gaan als zij open mógen. Deurplus weet slimme verbindingen te leggen tussen zorgoproepsystemen en alle technieken rondom en in de deur.

Zo kan de zorg zich focussen op haar zorgtaken. En worden onveilige situaties voorkomen zonder inzet van extra personeel.

Technologie in gehandicaptenzorg advies?


Bel 0341 272 050 om te sparren over de mogelijkheden. Ook als u gefaseerd wilt overstappen naar een digitaal sleutelbeheersysteem. U kunt al met 1 enkel slot op 1 enkele deur beginnen.

Ontdek hoe het werkt met Deurplus en ervaar onze verregaande service. Wij adviseren u passend en naar budget.

Casus

Onze ervaring halen wij uit de praktijk. Lees de verschillende klantverhalen om een beeld te krijgen van wat wij zoal doen!

Bekijk alle casussen
Menu