Blog

Meerjarenonderhoudsplanning deuren maakt kosten inzichtelijk en beter beheersbaar
Vastgoed | Zorg | Industrie | Woningbouw | Overheid | 17-09-2022

Nu weet de beheerder welke vervangingskosten hij kan verwachten zodat hij een reservering kan treffen wanneer de installatie aan het eind van de technische levensduur is.

Een meerjarenonderhoudsplanning biedt de beheerder van levensloopbestendige appartementen 8 voordelen.

Lees ze in deze blog, of maak een vrijblijvende afspraak voor een meerjarenonderhoudsplanning van deuren in uw pand.
 

Wat zijn de voordelen van een meerjarenonderhoudsplanning?

 1. Tijdig reserveringen treffen
  Het verzorgingstehuis is ondergebracht in een stichting. Het vermogen van de stichting bestaat uit reserveringen voor zorg, onderhoud en vervanging. Voor een sluitende begroting is het belangrijk dat tijdig voorzieningen worden getroffen voor investeringen in automatische draai- en schuifdeuren.

  Eén aandrijving is binnenkort toe aan vervanging, zo blijkt uit de MJOP. Moeten de voorzieningen worden aangesproken worden voor deze uitgave, dan komt dat niet onverwacht.
   
 2. Adviseur Deurplus checkt de veiligheid van het toegangssysteem conform de geldende normeringen voor automatische deuren: de EN16005.
  Zo blijkt dat bij deze schuifdeuraandrijvingen nieuwe veiligheidssensoren geplaatst moesten worden. Deze zorgen ervoor dat deuren stil komen te staan als een persoon of voorwerp zich tussen de deuren bevindt. Deze zijn onlangs geplaatst.
   
 3. De klant heeft nu ook per storing inzicht in de aard van de storing.
  Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er storingen optreden door onjuist gebruik. Dankzij deze informatie is de klant in staat om maatregelen te (laten) treffen.

  Zoals bijvoorbeeld een situatie aanpassing. Waarom is er bijvoorbeeld schade aan een deur bij de hoofdentree? Wordt dit veroorzaakt door:
  • Leveranciers die met hun kar te dicht langs een deur gaan? Moeten zij voortaan gebruik maken van een andere ingang?
  • Personeel dat ook van deze ingang gebruik maakt en bij regen fietsen in de hal zet? Moet het personeel gebruik maken van deze ingang, of beter een andere?
  • Bezoekers die hun fietsen te dicht bij de deuren parkeren en deze belemmeren om volledig dicht te gaan? Is het beter om paaltjes te plaatsen om te voorkomen dat men hier fietsen parkeert?
    
 4. Passend toegangssysteem met constante servicebijdrage
  De woonzorgtehuizen met levensloopbestendig appartementen zijn bedoeld om zo lang mogelijk zelfstandig in te kunnen blijven wonen. Het toegangssysteem is hier op ingericht met een open entree en zonder toegangsbeperkingen op de           afdelingen. Maandelijks wordt een vast bedrag aan servicekosten in rekening gebracht. Het bestuur ziet graag dat dit bedrag constant is. Dankzij gedetailleerde financiële planning via het MJOP is dit mogelijk.  
   
 5. Direct overzicht van de status van het inbraakwerend hang- en sluitwerk en de acties die in de toekomst genomen moeten worden.
   
 6. Kostenbesparing
  Dankzij de MJOP kan nu tijdig tot vervanging worden overgegaan van automatische deuren, voordat deze storingen gaan veroorzaken met mogelijk schade tot gevolg.
   
 7. Mogelijkheid om eigen rapportages in te zien
  Het is nu ook mogelijk om op een eenvoudige, snelle manier een kostenoverzicht van de deurvoorzieningen in te zien. Dit kan op een snelle manier gedeeld worden met bewoners, het bestuur van de stichting en andere belanghebbenden.
   
 8. Eén aanspreekpunt
  Dankzij de MJOP heeft de klant één aanspreekpunt voor alle technieken rondom en in de deur. Wat zich ook voordoet, met een telefoontje naar Deurplus kan alles uit handen worden gegeven.
   

Uitvoering planmatig onderhoud vastgelegd in SLA

Deze klant heeft ook een service en onderhoudscontract met Deurplus. Hiervoor is een Service Level Agreement (SLA) opgesteld.

Samen met de opdrachtgever heeft Deurplus gekeken waar de prioriteiten en accenten liggen die van belang zijn voor het toegangssysteem van deze woon/zorgvoorziening en haar gebruikers. Daarvoor worden er verplichte, jaarlijks inspecties uitgevoerd en voert Deurplus de planmatige onderhoudswerkzaamheden (EN16005) uit.

Het jaarlijkse budget voor het onderhoud van het digitaal sluitsysteem wordt - waar nodig - bijgesteld en Deurplus geeft advies in het kader van het onderhoud, de vervanging en eventuele uitbreiding van de automatische deuren.
 

Deurplus, wie is dat?

Kent u Deurplus nog niet zo lang?

Wij zijn een landelijke speler, thuis in toegangssystemen voor elk type gebouw. Van bouwkundige beveiliging van kleinschalig mkb-pand tot grote zorginstelling. Onze kennis en ervaring strekt zich uit over alle technieken in en rondom de deur.

Deurplus neemt u graag mee in de wereld van digitale sluittechnieken. Wij weten als geen ander wat het is om een veilig, gecontroleerd en comfortabel systeem te ontwerpen, te onderhouden en te beheren.
 

Meerjarenonderhoudsplanning deuren – informeer vandaag nog naar uw voordelen

Hebt u nog overzicht op het onderhoud en beheer van alle deuren in uw pand? Als beheerder, verhuurder, vastgoedeigenaar, woningcorporatie of technische dienst draagt u de verantwoordelijkheid voor het beheer van het sluitsysteem.

Mogelijk is dit ‘slechts’ een klein onderdeel van uw takenpakket. Hierdoor ontbreekt u misschien overzicht en fluctueren de onderhoudskosten aanzienlijk.

Dat kan beter. Vraag Deurplus. Uw ingang voor een sluitende onderhoudsbegroting deuren.

Casus

Onze ervaring halen wij uit de praktijk. Lees de verschillende klantverhalen om een beeld te krijgen van wat wij zoal doen!

Bekijk alle casussen
Menu