Blog

Automatische deur met hoop gezeur? Deurplus stelt niet teleur
Vastgoed | Zorg | Industrie | Woningbouw | Overheid | 17-09-2022

Als alles werkt, dan lijkt het een gouden greep. Nooit meer een sluitronde ’s avonds! Maar de praktijk is zó anders. Deuren haperen, gaan soms te laat open of helemaal niet, het wordt een bron van ergernis.

Wilt u de ergernis van blijvende storingen vóór zijn?

Bel naar telefoon 0341 – 271 050.
 

Van het kastje naar de muur

De storingen bij de cinema’s worden het begin van een schijnbaar eindeloos verhaal waarin verschillende bedrijven het probleem proberen op te lossen. De leverancier van het digitaal sleutelbeheersysteem wijst naar de deurautomaat en zegt dat daar het probleem zit.

De fabrikant van de automatische deuropener stuurt een monteur die het na 5 minuten al gezien heeft, het probleem zit ‘m in het elektronisch slot.

De deurfabrikant zelf verwijst het probleem naar de aansturing en zegt dat dit buiten hun scoop valt. En zo wordt de klant van het kastje naar de muur gestuurd, zonder dat er iets opgelost wordt.

Dat schiet dus niet op.
 

Alle technieken in en rondom de deur

Dan valt het oog van een alerte facilitair beheerder op de website van Deurplus. Hij ziet dat Deurplus een deurspecialist is met verstand van alle technieken in en rondom de deur.

Hij neemt contact op. Een professionele monteur komt langs met een compleet ingerichte servicebus. Hij onderzoekt het probleem, lokaliseert een defect aluminium onderdeel, lost het op en de deuren lopen weer als een zonnetje.

Dit is een van de voordelen van Deurplus, thuis in deuren in alle sectoren. 

Hebt u een probleem met:

Automatische deuren Assa Abloy

Record automatische deuren

FAAC automatische deuren

…of een ander merk in combinatie met toegangscontrole of intercom?

Wij lossen het op. Sterker nog, als we zelf monteren dan voorkomen we onnodige storingen.
 

Van storing naar onderhoud en brandveiligheidseisen wetgeving automatische deuren

Nu verzorgt Deurplus jaarlijks al het onderhoud aan de deuren van de filmtheaters en zijn ze het eerste aanspreekpunt in geval van storingen.

Deurplus kan bij de bioscopen ook al haar kennis en ervaring op het gebied van normeringen kwijt. Alle deuren in de gebouwen voldoen aan Nederlandse en Europese eisen ten aanzien van veiligheid.

Voor de bioscopen is dit een veilig gevoel, want een cinema heeft een heel specifieke doelgroep:

  • Grote aantallen mensen die op bepaalde tijden van het pand gebruik maken. Pieken en dalen dus qua bezoekintensiteit
  • Grote stromen bezoekers die gedurende een bepaalde tijd rustig binnen druppelen. Terwijl zij na afloop van een film juist massaal en met wat minder geduld naar buiten stromen.

De bezoekers kennen het gebouw niet en een massa mensen kan elkaar makkelijk onnodig bang maken. Hier kan paniek ontstaan.

Brandcompartimentering is een vereiste. Deurplus doet jaarlijks een check of aan alle Europese wetgeving automatische deuren wordt voldaan. Wel zo zeker.
 

Automatische deuren bij brand

Bij deuren die ook fungeren als nooddeuren is het brandmeldsysteem geïntegreerd in het digitaal sluitplan.

Dat betekent: deuren worden uitsluitend vrijgegeven wanneer een medewerker een geautoriseerde tag aanbiedt. Of wanneer het brandmeldsysteem gaat, dan overrulet dit systeem het sluitplan en gaat er een signaal naar de elektrische sluitplaat van de deuren zodat deze worden vrijgegeven. 

Alle vluchtdeuren in de bioscopen zijn voorzien van een paniekbalk over de totale lengte van een deur. (Paniekbalken zijn wettelijk verplicht wanneer meer dan 25 mensen gebruik maken van een gebouw, dan mogen geen deurkrukken gebruikt worden).

Deze balk moet de deur vrijgeven als een persoon ertegen aan duwt of zelfs valt.

Dubbele deuren, die bestaan uit een loopdeur en een standdeur (de passieve deur) moeten zelfs zo functioneren dat de passieve deur ook opent als iemand tegen de balk aanvalt.

Bij jaarlijks onderzoek loopt de monteur de deurdrangers na en alle elektrische componenten die Deurplus hier heeft geleverd. Ook wordt gecheckt of alle deuren nog steeds voldoen aan de brandveiligheidseisen zoals de EN 16005.

Een deur die over de vloer schuift bijvoorbeeld, sluit onvoldoende af en vormt zo geen luchtdicht compartiment. De monteur zal de deur bijstellen. Is dit belangrijk dan? Ja, want de veiligheid van honderden mensen kan in het geding zijn.

Bovendien zal een brandverzekeraar alleen schade vergoeden als aan alle wettelijke brandveiligheidseisen is voldaan. Dan moet je dus geen slecht sluitende deur hebben, of, een deur die niet naar behoren werkt en stoort.
 

Meerjarenonderhoudsplanning en online inzicht in onderhoudshistorie

Jaarlijks ontvangen de bioscopen een service-overzicht. Hierin is onderhoudshistorie vermeld, staan alle deuren met hun componenten vermeld met een status van:

  • Onvoldoende
  • Matig
  • Goed

De klant kan de verwachte levensduur terugvinden en reserveringen treffen voor vervangingskosten.

Ook bijzonderheden worden in de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) vermeld. Heeft een bioscoopmedewerker bijvoorbeeld een stapel stoelen voor een deur geparkeerd – wat niet mag – dan komt dit ook in het rapport.

Sinds kort kan elke bioscoop online de onderhoudshistorie terugvinden en details van een monteursbezoek. Hiervoor gebruikt Deurplus een handige tool die altijd en overal actueel inzicht geeft in de status van alle deuren bij een klant.

Een klant komt zo nooit voor verrassingen te staan.

Wie is Deurplus?
Er zijn maar weinig bedrijven die alles weten van deuren. Deurplus is zo’n bedrijf.

Onze jarenlange focus op:

heeft ons gemaakt tot een ster in bouwkundige beveiliging. Profiteer ook van onze expertise.

E-mail naar info@deurplus.com. Dan bellen we u om een vrijblijvende afspraak in te plannen.

Casus

Onze ervaring halen wij uit de praktijk. Lees de verschillende klantverhalen om een beeld te krijgen van wat wij zoal doen!

Bekijk alle casussen
Menu